Salmon Loins Sashimi Grade

Norway Norway
36.00 AED / Pkt
180g

Salmon Loins Sashimi Grade